Czy czytanie książek pomaga uczniom w pisaniu tekstów do gazetki szkolnej „Czy wiesz?”

W pracach redakcyjnych gazetki szkolnej Czy wiesz? corocznie uczestniczy około 13-16 uczniów z poziomu różnych klas począwszy od pierwszej klasy liceum, technikum przez szkołę branżową aż po słuchaczy szkoły policealnej lub uczestników kursów kwalifikacyjnych.
Praca młodzieży skupia się na dwóch obszarach: pisanie tekstów i przygotowywanie rysunków. Ponadto uczniowie razem z opiekunami współtworzą tematy do numerów gazetkowych. Takie czynności wymagają od nich umiejętności organizacji pracy, posługiwania się wyobraźnią, a potem przekazu treści w formie pisemnej lub graficznej. Pisanie tekstów jest umiejętnością kluczową w redagowaniu gazetki. Wymaga znajomości języka polskiego. Gdzie sięgać, aby wzbogacać swoje zasoby językowe? Weźmy pod uwagę sytuację uczniów niesłyszących, którzy odbierając informacje ze słuchu natrafiają na trudności. W ich przypadku odkrywanie znaczeń wyrazów z kontekstu oraz obserwowanie budowy zdań podczas czytania wpływa na rozwój języka polskiego i umożliwia dotarcie do bogactwa językowego, co nie zawsze jest możliwe przy korzystaniu ze słuchu.
Wśród młodzieży niesłyszącej pracującej w gazetce szkolnej zauważalne jest, że osoby sięgające po książkę wykazują większą aktywność w pisaniu tekstów, są bardziej otwarte na przyjmowanie propozycji tematów, a także odważnie realizują swoje pomysły pisarskie w gazetce Czy wiesz?
Niektórzy z uczniów zaangażowani w prace redakcji gazetkowej wyrazili swoje opinie na temat powiązania czytania książek z pisaniem tekstów.

Piotr R. kl. Iti technikum:
Wyobraźnia, słownictwo, gramatyka, które wzbogacamy przy czytaniu książek wpływa na to, że łatwiej jest nam pisać różne zdania, opowiadania, artykuły do gazetki „Czy wiesz?”.

Ewelina P. kl. IIb LO
Uważam, że czytanie daje większą motywację do pisania i przynosi satysfakcję z utworzonego tekstu. Naukowo potwierdzone zostało, że czytanie książek ma więcej zalet niż wad. Możemy poznać nowe słownictwo, wzbogacać je. Oprócz tego książki przynoszą niekończącą się wiedzę. Sprawiają, że nasze myślenie jest bardziej szczegółowe, analityczne. Poza tym czytanie może poprawić naszą pamięć. Jeżeli mam ochotę spędzić czas przy książce, to pojawia się u mnie wrażenie, jakby czas w ogóle nie istniał. Tym bardziej tak odczuwam, kiedy wybrana lektura jest wciągająca. Gdy jest nudna, to czas się dłuży. Wcześniej tego nie zauważałam, ale teraz widzę, że osobom, które mają w sobie chęć rozwoju, czytanie książek lepiej wychodzi, więc efekty są bardziej widoczne. Satysfakcjonujące wyniki są mniejsze, kiedy czytamy bez chęci, ale z pewnością też są! Całkiem niedawno dowiedziałam się, że czytanie książek zwiększa naszą atrakcyjność u płci przeciwnej i kształtuje osobowość.

Julia K. Ia LO:
Uważam, że czytanie książek wzbogaca język i wpływa pozytywnie na wyobraźnię. Od najmłodszych lat mama mi czytała. Gdy trochę podrosłam, to zaczęłam czytać sama. Niektóre osoby mają ubogie słownictwo, a czytanie książek z pewnością pomogłoby się im rozwinąć.

Aleksandra K. kl. IItcp technikum:
Czytając mamy szansę zaobserwować organizację tekstu, potem łatwiej jest nam samodzielnie budować artykuły.

Zuzanna B. kl. IVtż technikum:
Moim zdaniem lektura książek pomaga w tym, że łatwiej jest rozmawiać. Przeszkodą natomiast jest to, że w niektórych książkach napisanych wcześniej pojawia się słownictwo trudne do zrozumienia.

Młodzież wymieniła wiele zalet czytania, które wpływają pozytywnie na umiejętność budowania tekstów, w tym artykułów do gazetki szkolnej. Jednakże uczniowie są świadomi trudności podczas lektury. Czasem bywa, że wybór książki nie jest trafiony, natomiast wysoki poziom zrozumienia i relaks przy czytaniu poprzedzony jest wieloletnim treningiem czytelniczym. Wymaga to więc nakładu czasu i pracy ze strony czytelnika.
Osoby na wysokim poziomie rozwoju języka mogą być inspiracją i pomocą dla tych, którzy nie przepadają za czytaniem. Zgodnie z tym założeniem powstał pomysł, by w artykułach z gazetki szkolnej istniał słowniczek wyrazów trudnych. Zasoby biblioteczne OSWG są natomiast przewidziane dla osób czytających książki na różnych poziomach.
Po co więc czytać? Odpowiedzi w uczniowskich wypowiedziach jest wiele… By można było łatwiej wyrażać swoje zdanie, mieć satysfakcję z pisania tekstów oraz myśleć analitycznie, mieć bogate słownictwo i poprawną gramatykę, a przez to zyskać nawet na atrakcyjności!

Joanna Ulanowska
opiekun gazetki Czy wiesz?
logopeda w OSWG