Kontakt

Anna Antos
nauczyciel-bibliotekarz

Biblioteka
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa
tel./fax. 22 624 28 91

mail: a.antos@oswg-wawa.edu.pl

link do strony głównej OSWG: www.oswg-wawa.edu.pl