Spotkanie z Peterem Heppem

0815 grudnia 2008r. naszym szczególnym gościem w Ośrodku był głuchoniewidomy Peter Hepp z Niemiec wraz ze swoją asystentką i tłumaczem książki Henrykiem Kompfem. Spotkanie to zorganizowała p. Anna Antos z biblioteki szkolnej we współpracy z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym. W spotkaniu wzięła udział nasza młodzież, dyrekcja i kadra ośrodka oraz zaproszeni goście: dyrektor Biura Edukacji Ewa Krawczyk, prezes oddziału mazowieckiego PZG Kajetana Maciejska-Roczan oraz prof. Urszula Eckert. Ze strony współorganizatorów przybyli prezes Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Grzegorz Kozłowski wraz ze swoją asystentką oraz niewidoma tłumaczka języka niemieckiego Ewa Fraszka-Groszkowska ze swoją przewodniczką. Listę gości uzupełniła Edyta Słapik – dyrektor Wydawnictwa „Credo”, które wydało książkę Petera Heppa „Świat w moich dłoniach”. Tłumaczem języka migowego był nasz nauczyciel Piotr Wojda. Po krótkim wprowadzeniu w temat spotkania była projekcja filmu biograficznego produkcji niemieckiej przedstawiającego życie rodzinne oraz działalność Petera Heppa. Następnie gość w niemieckim języku migowym opowiadał o swoim życiu, przeszkodach związanych z niepełnosprawnością oraz kolejnych przeżyciach związanych ze stopniową utratą wzroku, a także o pomyślnym wydaniu swojej niezwykłej książki biograficznej pt. „Świat w moich dłoniach”. To spotkanie w przededniu Świąt Bożego Narodzenia miało szczególny charakter z uwagi na wspaniałą osobę jaką jest Peter Hepp. Jest on pierwszym głuchoniewidomym niemieckim diakonem wyznania katolickiego, ma wspaniałą i kochającą rodzinę, która wspiera go w trudnych chwilach życia. Słowa naszego gościa pełne ciepła dały nam wszystkim dużą dawkę nadziei, optymizmu i wiary w to, że nawet jeśli jest źle, to zawsze znajdzie się wyjście. Na zakończenie spotkania przygotowaliśmy dla Petera Heppa i pozostałych gości niespodziankę: Paweł Pożarycki wraz z naszą grupą szkolnych bębniarzy zaprosił Go, aby usiadł obok i położył swoje dłonie na bongosie – dzięki temu mógł czuć wibrującą muzykę. Dla tego uśmiechu i radości warto było pokonać wszelkie dzielące nas różnice! Po spotkaniu odbyła się promocja książki „Świat w moich dłoniach” i można było otrzymać autograf autora – cały nakład dostarczony do szkoły przez wydawnictwo „Credo” został natychmiast wyczerpany!03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 1801 (1)

02