Lekcja biblioteczna w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie

W  Archiwum Akt Dawnych w Warszawie odbyła się lekcja biblioteczna dla klas IIa LP i IIb LP. Tematem lekcji było „Drzewo genealogiczne czyli skąd pochodzimy”. Lekcję zorganizowali nauczyciele-bibliotekarze A. Antos i J. Rybicka, a zajęcia poprowadził pan Jarosław Zawadzki.
W czasie zajęć uczniowie mieli okazję poznać oryginalne dokumenty pochodzące z czasów królewskich np. bardzo ciekawy dokument aktu chrztu pochodzący od rodziny Radziwiłłów, gdzie rodzicami chrzestnymi jednego z książąt był król Jan III Sobieski, matką chrzestną jego żona Maria Kazimiera. Była też okazja zobaczyć oryginalne pamiętniki oraz dokumenty dotyczące tzw. aktu podziału majątku, który był dokonywany po śmierci osoby (odwrotność testamentu, akt podziału majątku po śmierci testatora był sporządzany przez najbliższych np. synów, a znakiem że był sporządzony w okresie żałoby była pieczęć w kolorze czarnym). Następnie uczniowie dowiedzieli się o różnicy między drzewem genealogicznym a wywodem przodków oraz o dawnych, tradycyjnych sposobach sporządzania drzewa genealogicznego w różnych sławnych polskich rodach: Radziwiłłów, Zamojskich. Drzewa genealogiczne tych rodzin wywarły na nas ogromne wrażenie sposobem wykonania, bogactwem ozdób oraz ilością pracy włożonej przez osoby sporządzające drzewo, a trzeba pamiętać, że w tamtych czasach wszystko było wykonywane ręcznie.