Wycieczka do Archiwum Akt Dawnych

Klasy Ipp i IIItp wraz z opiekunami p. Małgorzatą Borucką, p. Anną Antos i p. Jolantą Rybicką odwiedziły Archiwum Akt Dawnych w Warszawie przy ul. Długiej. To była fascynująca przygoda dla poligrafów. Oglądaliśmy starodruki i poznawliśmy sposoby ich konserwacji. Podziwialiśmy metody rekonstrukcji zniszczonych dokumentów wykonywane w Pracowni Konserwatorskiej Archiwum. Praca taka wymaga wysokich kwalifikacji zawodowych, a także zdolności artystycznych. Stosuje się bardzo specyficzne materiały, specjalne kleje i papiery. Panie konserwatorki odpowiadały na wszystkie nasze pytania, a także zaprosiły osoby zainteresowane na praktykę w ich pracowni.