Historia Głuchych w pigułce – Roman Leon Petrykiewicz

W ramach udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa klasa 3a pod nadzorem p. Tomasza Świderskiego zrealizowała projekt edukacyjny promujący książki i czytelnictwo pt. Historia Głuchych w pigułce”. Był pewien głuchy obrońca Lwowa, który stał się jednym z największych działaczy środowiskowych głuchych… Oto Roman Leon Petrykiewicz.
#łuckaczyta #narodowyprogramrozwojuczytelnictwa
#historiaGłuchych #surdushistoricus