Historia Głuchych w pigułce – Józef Sułowski

W ramach udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa klasa 3a pod nadzorem p. Tomasza Świderskiego zrealizowała projekt edukacyjny promujący książki i czytelnictwo pt. Historia Głuchych w pigułce”.

Warto znać historię naszego środowiska, pełną nieodkrytych zagadek. Poznajmy kim był Józef Sułowski.
#łuckaczyta #narodowyprogramrozwojuczytelnictwa
#historiaGłuchych #surdushistoricus