Nowa książka w bibliotece :)

instytucje-totalne-2Dyrekcja i uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie serdecznie dziękują Gdańskiemu Wydawnictwu Psychologicznemu za nieodpłatne przekazanie do biblioteki szkolnej książki Ervinga Goffmana „Instytucje totalne”.

„Instytucje totalne, czyli zamknięte światy, miejsca przymusowego lub dobrowolonego odosobnienia – takie jak więzienia, klasztory, internaty, sierocińce czy chociażby domy opieki – nie potrzebują murów czy drutów kolczastych, by odizolować nas od świata zewnętrznego. Bariery, jakimi oddzielają nas od rzeczywistości, zduszając naszą osobowość, mają głównie charakter obyczajowo-psychologiczny”. (informacja z okładki)