Lekcja w Narodowej

22.01.2014 uczniowie klas 2a, 2b i 2ti brali udział w lekcji bibliotecznej w Bibliotece Narodowej. Oprócz podstawowych informacji dotyczących rejestracji czytelnika i wypożyczania zbiorów, uczniowie dowiedzieli się o bogatej i dramatycznej historii Biblioteki Narodowej. Ciekawym punktem lekcji było zwiedzanie biblioteki oraz prezentacja dotycząca naprawy i przechowywania zbiorów. Miłym podsumowaniem było tradycyjne już spotkanie uczniów z głuchymi i słabosłyszącycmi pracownikami Zakładu Introligatorskiego. Jeden z pracowników, pan Stefan Błaszczyk, jest absolwentem naszego Ośrodka.