Lekcja w Bibliotece Uniwersyteckiej

24.05.2006 r. uczniowie klas II Liceum Profilowanego wyszli na lekcję biblioteczną do biblioteki Uniwersyteckiej (BUW) przy ul. Dobrej w Warszawie. Jest to już tradycja, że zawsze w maju uczniowie klas II L.P. mogą zwiedzać BUW. W czasie tej lekcji uczniowie zapoznali się
z regulaminem BUW-u, księgozbiorem stojącym w wolnym dostępie do półek, katalogiem komputerowym. Ponadto mogliśmy zobaczyć krzesło, na którym siedział papież Jan Paweł II podczas uroczystości poświęcenia BUW-u, a także sale z rycinami i gabinety pracy samodzielnej dla profesorów uniwersytetu i dla osób niewidomych. Przy okazji uczniowie zobaczyli również czytelnię główną, stanowiska z komputerami stacjonarnymi oraz miejsca, gdzie można pracować z własnym laptopem. Duże zainteresowanie wzbudziła czytelnia czasopism oraz mikrofilmów, a także wystawy, które obecnie trwają w bibliotece. Głównym celem wyjścia do BUW-u było zachęcenie młodzieży do korzystania z dobrych warunków do nauki oraz swobodnego dostępu do księgozbioru pod kątem przygotowań do matury. Wycieczka zakończyłą się chwilą relaksu w ogrodzie mieszczącym się na dachu BUW-u.