Historia Głuchych w pigułce – Maria Rogowska

W ramach udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa klasa 3a pod nadzorem p. Tomasza Świderskiego zrealizowała projekt edukacyjny promujący książki i czytelnictwo pt. Historia Głuchych w pigułce”. W historii naszego środowiska były głuche kobiety, które wyprzedzały swoją epokę. Oto Maria Rogowska.
#łuckaczyta #narodowyprogramrozwojuczytelnictwa
#historiaGłuchych #surdushistoricus