Historia Głuchych w pigułce – Teofil Jagodziński

W ramach udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa klasa 3a pod nadzorem p. Tomasza Świderskiego zrealizowała projekt edukacyjny promujący książki i czytelnictwo pt. Historia Głuchych w pigułce”. Słyszące osoby również są częścią historii naszego środowiska, czego przykładem jest ks. Teofil Jagodziński.
#łuckaczyta #narodowyprogramrozwojuczytelnictwa
#historiaGłuchych #surdushistoricus