Książkowe polecajki: „Zanurzona w ciszy” i „Głucha jesteś?”

Łucka czyta i proponuje książkowe polecajki. Dziś dziewczyny rozmawiają o głuchych bohaterkach i ich losach. „Książkowe polecajki” to nowy projekt promujący czytelnictwo w ośrodku, który jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ideą projektu jest pełna dostępność do informacji o książkach prezentowanych w języku polskim i polskim języku migowym.

#łuckaczyta #narodowyprogramrozwojuczytelnictwa #nprcz