Spotkanie autorskie z Anną Goc, autorką książki „Głusza”

Czwartek 16 marca był dniem szczególnym. Naszym gościem była dziennikarka Anna Goc, autorka książki „Głusza” – publikacji bardzo ważnej dla naszego środowiska. Spotkanie autorskie zostało zorganizowane przez bibliotekę szkolną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i było tłumaczone na polski język migowy, ukraiński język migowy oraz na polski język foniczny. Zaprosiliśmy również uczniów z Instytutu Głuchoniemych i mamy nadzieję, że wieść o „Głuszy” pójdzie dalej w świat. 

#łuckaczyta #nprcz