Promocja czytelnictwa w języku angielskim

Promocja czytelnictwa w języku angielskimto projekt edukacyjny zrealizowany przez klasę 1a w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Opiekunem projektu była wychowawczyni klasy Barbara Paczyńska. Uczniowie zapoznali się z księgozbiorem anglojęzycznym w bibliotece szkolnej, a zwłaszcza z różnymi gatunkami książek anglojęzycznych: młodzieżowe, przygodowe, przyrodnicze itp. Uczyli się samodzielnego doboru literatury anglojęzycznej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i stopniem znajomości języka. Oprócz tego dokonali próby opisu wybranej książki, a także oceny jej okładki (ciekawa, nudna, ładna itd.). Kolejnym etapem była lektura wybranej książki i jej opracowanie. Podsumowaniem projektu jest gazetka „Keep calm and read english books”, która wzbudza zainteresowanie uczniów w czasie przerw.