Daj się zainspirować – Loesje

Wspólny projekt edukacyjnyDaj się zainspirować – Loesjezostał zrealizowany przez klasy 2a i 2c Liceum Ogólnokształcącego w ramach udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa pod opieką wychowawczyń Anny Hummel i Katarzyny Głozak. Projekt obejmował wprowadzenie do tematyki Loesji, odkrywanie poszczególnych haseł, pracę ze słownikami, mającą na celu zrozumienie sentencji. Uczniowie mieli okazję odnaleźć na terenie biblioteki szkolnej ukryte hasła, które w pierwszej kolejności musieli zrozumieć. Kolejnym zadaniem było wybranie Loesji najbardziej odzwierciedlającej ich poglądy, odczytać je na głos lub zamigać przed grupą i uzasadnić swój wybór. Uczniowie mogli interpretować Loesje według własnych doświadczeń i uczestniczyć w dyskusjach, które niejednokrotnie były burzliwe. W efekcie pomysłowości uczniów i nauczycielek powstało 9 autorskich instalacji eksponujących hasła z Loesji, które wzbudzają zainteresowanie społeczności szkolnej i osób spoza szkoły, ponieważ instalacje umieszczone są również na zewnątrz placówki. Satysfakcją było obserwowanie reakcji ludzi na tajemnicze instalacje na terenie Ośrodka.