Poradnik i podręcznik jako źródło poszerzania wiedzy na temat racjonalnego żywienia człowieka – projekt edukacyjny klasy 2k

Uczniowie klasy 2k Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod opieką pani Katarzyny Piekut przeprowadzili projekt edukacyjny promujący czytelnictwo. „Poradnik i podręcznik jako źródło poszerzania wiedzy na temat racjonalnego żywienia człowieka” to temat w ciekawy sposób łączący gastronomię i czytelnictwo. Na początku uczniowie spotkali się w bibliotece szkolnej w celu wyboru i wypożyczenia poradników i podręczników związanych z poszerzaniem wiedzy na temat: „Racjonalnego żywienia człowieka”. Podczas lektury wypożyczonych pozycji streszczali treści na forum klasy i wyszukiwali tematów, które mogliby poruszyć przy tworzeniu ankiety. Burza mózgów zaowocowała stworzeniem i przeprowadzeniem wśród uczniów OSWG ankiety na temat „Racjonalnego żywienia”. Wnioski zostaną opublikowane w najnowszym numerze gazetki szkolnej, na gazetce ściennej i na stronie internetowej biblioteki. Kolejnym krokiem było wyszukanie pozycji księgarskich, o które można wzbogacić księgozbiór biblioteki szkolnej w danej dziedzinie, i opracowanie listy książek do zakupienia. Końcowym działaniem była wspólna praca uczniów klasy na podstawie wiadomości z wypożyczonych z biblioteki pozycji – przestrzenna piramida żywieniowa zaprezentowana całej społeczności szkolnej. Zapraszam do galerii zdjęć, a uczniom klasy 2k i pani Katarzynie Piekut serdecznie dziękuję za zaangażowanie w promocję czytelnictwa.