Konkurs biologiczno-ekologiczny „Ptaki w otoczeniu naszego Ośrodka”

W dniu 15.01.2013. r. w naszym Ośrodku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu biologiczno-ekologicznego pt. „Ptaki w otoczeniu naszego ośrodka”. W konkursie tym uczniowie mieli za zadanie wykonać samodzielnie zdjęcie lub rysunek ptaka, który przylatuje na teren Ośrodka. Ponadto każdy uczeń musiał przygotować pisemnie wiadomości dotyczące  m.in. :
– biologii ptaka /budowy ciała, odżywiania, sposobu lotu/
– trybu życia /czy zostaje w Polsce, czy odlatuje do innych krajów,
Nagrodzeni uczniowie:
Grzegorz Grajoszek uczeń Szkoły Policealnej
Karol Dąbrowski       uczeń klasy 2m ZSZ
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Serdecznie gratulujemy 🙂

Konkurs zorganizowali nauczyciele Anna Antos i Tomasz Kościołowski.